มะเร็งกล่องเสียงต้องกันก่อนแก้

16

แม้ว่ามะเร็งกล่องเสียงนั้นจะพบเพียงร้อยละสองของมะเร็งชนิดต่าง ๆ แต่เชื่อหรือไม่ว่าในประเทศไทยของเราก็พบโรคมะเร็งชนิดนี้เช่นกัน โดยเฉพาะกับผู้ชายซึ่งมีความเสี่ยงต่อมะเร็งกล่องเสียงมากกว่าผู้หญิงถึงสี่ถึงห้าเท่า นั่นเพราะการสูบบุหรี่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกล่องเสียงนั่นเอง

แม้เราจะยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดของมะเร้งกล่องเสียงแต่อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าแพทย์พบว่าการสูบบุหรี่นั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งกล่องเสี่ยง และยังมีพฤติกรรมอื่นที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งกล่องเสียงอีก ไม่ว่าจะเป็นการไม่รับประมานผักผลไม้จนขาดสารอาหาร การสูดเอาฝุ่นละอองจากไม้หรือใยหิน รวมไปถึงการมีโรคกรดไหลย้อน รวมถึงการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเพียงแต่ต่างสายพันธุ์กันเท่านั้น

อาการเตือนในระยะเริ่มแรกของมะเร็งกล่องเสียงคืออาการเจ็บคอ เสียงแหบ ไอมีเสมหะและอาจจะมีเลือดปนออกมา เมื่อเซลล์มะเร็งเติบโตจนเป็นก้อนใหญ่ จะมีอาการหายใจลำบาก และในสุดเซลล์มะเร็งก็จะลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ และทำอันตรายกับร่างกายของเราจนอาจจะถึงแก่ชีวิตในที่สุด มะเร็งกล่องเสียงนั้นเป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงในระดับปานกลาง สามารถทำการรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกแล้วกินยา รวมถึงการฉายรังสีหรือให้เคมีบำบัดในผู้ป่วยบางราย

ทุกวันนี้แม้จะยังไม่มีวิธีที่จะตรวจพบว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงในขั้นตอนที่ยังไม่มีอาการ แต่หากเรามีอาการเสียงแหบเกินสองสัปดาห์ก็สามารถที่จะไปหาหมอเพื่อตรวจมะเร็งกล่องเสียงได้ อย่างไรก็ตามเราสามารถป้องกันมะเร็งกล่องเสียงด้วยการงดสูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันเอาไว้ย่อมดีกว่าแก้ไขเมื่อบานปลายใช่ไหมละคะ

 

Leave a Reply